1. Ana Səhifə
  2. Hərrac Xəbərləri
  3. TƏKRAR HƏRRACIN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR

TƏKRAR HƏRRACIN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin 2-2(104)-96/2021 saylı, 11.06.2021-ci il tarixli icra vərəqəsinə əsasən, Bərdə rayon İcra Şöbəsi tərəfindən verilmiş 278703/10 saylı, 25.04.2023-cü il tarixli sifariş üzrə, Bərdə rayonu, Divanlı kəndində yerləşən 5.25 ha, 1.05 ha və 0.30 ha torpaq sahəsinə dair 23 may 2023-ci il, saat 10:00 (növbəlik qaydasında) təyin edilmiş ilkin hərrac, hərracın iştirakçısı olmaması səbəbindən baş tutmadığından, 0.30 ha torpaq sahəsi üzrə 162.000 (bir yüz altmış iki min) manat, 1.05 ha torpaq sahəs üzrə 18.900 (on səkkiz min doqquz yüz) manat, 5.25 ha torpaq sahəsi üzrə 94.500 (doxsan dörd min beş  yüz) manata təkrar açıq hərraca çıxarılmışdır.         

Təkrar hərrac 06 iyun 2023-cü il tarixi, saat 10:00 (növbəlik qaydasında) tarixinə təyin edilmişdir.

Təkrar hərracda iştirak üçün satış qiymətinin 5%-i, yəni 0.30 ha torpaq sahəsi üzrə 8.100 (səkkiz min yüz) manat, 1.05 ha torpaq sahəs üzrə 945 (doqquz yüz qırx beş) manat, 5.25 ha torpaq sahəsi üzrə 4.725 (dörd min yeddi yüz iyirmi beş) manat miqdarında beh ödənilməlidir. Beh məbləği hərracın təyin edildiyi tarixə 1 (bir) iş günü qalanadək hərrac təşkilatçısının aşağıda göstərilən hesablaşma hesabına və ya kassasına nəğd qaydada ödənilməlidir.     

H/h: AZ87AIIB400600C9444230278103    

Bank: Kapital bank 1 saylı Yasamal filialı

VÖEN – 9900003611

Kodu: 200037

M/H:AZ37NABZ01350100000000001944

SWIFT : AIIBAZ2XXX

Hərrac addımı – əmlakın ilkin satış qiymətinin 1%-dən az olmamaqla.

 

Qalib alıcı tərəfindən alış qiyməti 5 (beş) iş günü ərzində sifarişçi Bərdə rayon İcra Şöbəsinin depozit hesabına ödənilməlidir.          

Yuxarıda göstərilən hərracda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər hərracın keçirilməsinə ən geci 1 (bir) gün qalanadək hərracın təşkilatçısına təqdim olunmalıdır.
1) Hərracda iştirak etmək üçün şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış (hüquqi şəxs tərəfindən əlavə olaraq möhürlə təsdiqlənmiş) ərizə (hərracın təşkilatçısı tərəfindən müəyyən edilən nümunəyə müvafiq);
2) Elanda göstərilmiş hərrac predmetinə dair beh məbləğinin hərracın təşkilatçısına -ödənildiyini təsdiq edən sənəd;
3) Fiziki şəxslər tərəfindən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;

4) Hüquqi şəxslər və (və ya) fərdi sahibkarlar tərəfindən vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 415-ci maddəsinin tələblərinə uyğun həyata keçiriləcəkdir.

Hərracın təşkilatçısı
“Əmlak Hərrac Mərkəzi” MMC

Ünvan: Bakı şəh., Yasamal ray., Məhəllə 563, K.Kazımzadə 123

(Mərkəzi Gömrük Hospitalı ilə üzbəüz) .

Tel: (+99450) 210-66-47

e-mail: info@e-herrac.com

rəsmi internet saytı: e-herrac.com