1. Ana Səhifə
  2. Hərrac Xəbərləri
  3. AÇIQ HƏRRACIN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR

AÇIQ HƏRRACIN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR

Elan yeləşdirmə tarixi 12.08.2022

Şəmkir rayon Məhkəməsinin 2(076)-2812/2021 saylı, 02.12.2021-ci il tarixli icra vərəqəsinə əsasən, Şəmkir  rayon Icra Şöbəsinin 14576/2022-18 saylı, 05.08.2022-ci il tarixli sifarişi üzrə, 2/6 hissəsi Sadıqov Rüstəm Namaz oğlunun, 1/6 hissəsi Sadıxova Maya Tağı qızının, 1/6 hissəsi Sadıqov Ruslan Rüstəm oğlunun, 1/6 hissəsi İbrahimova Ramilə Rüstəm qızının və 1/6 hissəsi Sadıxov Anar Rüstəm oğlunun  ümumi birgə mülkiyyətinə verilmiş Şəmkir şəhəri, Rüstəm Əliyev küçəsi 11 saylı ünvanda yerləşən 0.06 ha həyətyanı torpaq sahəsi açıq hərracda satılmalıdır.  


İlkin hərrac açıq auksion qaydasında keçirilməklə  29 avqust 2022-ci il tarixi, saat 1100-a (növbəlik qaydasında) təyin edilmişdir.

Hərrac Bakı şəhəri, Yasamal rayonu M.Rahim 4A ünvanında keçiriləcəkdir.

 

Əmlakın ilkin satış qiyməti yarımçıq tikili üzrə 0,01 ha üzrə 4.000 (dörd min) manat, ümumilikdə 24.000

(iyirmi dörd min) manat məbləğində müəyyənləşdirilmişdir.

 

Hərracda iştirak üçün ilkin satış qiymətinin 5%-i, yəni 0,01 ha üzrə 200 (iki yüz) manat, ümumilikdə

1.200 (bir min iki yüz) manat məbləğində beh ödənilməlidir. Beh məbləği hərracın təyin edildiyi

tarixə 1 (bir) iş günü qalanadək hərrac təşkilatçısının aşağıda göstərilən hesablaşma hesabına

ödənilməlidir.

H/h: AZ87AIIB400600C9444230278103

Bank: Kapital bank 1 saylı Yasamal filialı

VÖEN – 9900003611

Kodu: 200037

M/H:AZ37NABZ01350100000000001944

SWIFT : AIIBAZ2XXX

Qalib alıcı tərəfindən alış qiyməti 7 (yeddi) bank günü ərzində sifarişçi Şəmkir rayon İcra Şöbəsinin depozit hesabına ödənilməlidir.

Hərrac addımı - ilkin satış qiymətinin 1%-dən az olmamaqla

Yuxarıda göstərilən hərracda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər hərracın keçirilməsinə ən geci 1 (bir) gün qalanadək hərracın təşkilatçısına təqdim olunmalıdır.
1) Hərracda iştirak etmək üçün şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış (hüquqi şəxs tərəfindən əlavə olaraq möhürlə təsdiqlənmiş) ərizə (hərracın təşkilatçısı tərəfindən müəyyən edilən nümunəyə müvafiq);
2) Elanda göstərilmiş hərrac predmetinə dair beh məbləğinin hərracın təşkilatçısına -ödənildiyini təsdiq edən sənəd;
3) Fiziki şəxslər tərəfindən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;

4) Hüquqi şəxslər və (və ya) fərdi sahibkarlar tərəfindən vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

Açıq hərrac Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 415-ci maddəsinin tələblərinə uyğun həyata keçiriləcəkdir.

Hərracın təşkilatçısı
“Əmlak Hərrac Mərkəzi” MMC

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal ray., Məmməd Rahim 4a.

Tel: 050-210-66-47
e-mail: 
info@e-herrac.com

rəsmi internet saytı: e-herrac.com